TANEČNÉ TRIEDY

ÚVODNÉ INFO:

PLATBU ŠKOLNÉHO  REALIZUJTE prevodom na č.ú.: IBAN SK7311000000002926895038
Variabilný symbol :rodné číslo dieťaťa
Do poznámky prosím uviesť meno dieťaťa a skupinu, ktorú navštevuje!
alebo v hotovosti v kancelárii USDS u Mgr. Janky Jánošíkovej.

Základné vybavenie na tréning : športová obuv (cvičky), športové oblečenie- tričko,tepláky/legíny/, bunda a pitný režim!!

Na 1. tréningu bude krátke rodičovské stretnutie, kde je nutná účasť rodičov. Neplatí pre skupiny HVK a dospelákov.
Prípadné nejasnosti alebo zmeny v zadelení riešte telefonicky na t.č. 0905 568 652.

Kvôli prebiehajúcim zápisom zoznamy ešte nie sú úplné!

Vzhľadom k veľkému počtu prihlásených záujemcov sa počas mesiaca september uskutoční ďalšie prerozdelenie v skupinách, v ktorých počty presahujú 30 členov.

MINI KIDS 2 
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Mgr. Michaela Matisová
Pondelok: 17:15 – 18:00
Streda: 17:15 – 18:00
Prvý tréning: 16.9. 2019

1. Cuino Nayeli Raisa
2. Hreha Alex
3. Hybben Martin
4. Jurčeková Nina
5. Karafa Tobias
6. Kiceľuk Chiara Michaela
7. Kollár Rastislav
8. Lorinc Rebecca
9. Roth Tomáš
10.Skladaná Lea
11.Vancák Adam
12.Volenský Matej
13.Žiga Šimon

MINI KIDS 1
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Mgr. Mária Kažová
Utorok: 17:15 – 18:00
Štvrtok: 17:30 – 18:30
Prvý tréning: 17.9. 2019

1.  Andóová Laura Zara
2.  Brénnerová Kristína
3.  Buksárová Sofia
4.  Csizmárová Emma
5.  Halász Klaudia
6.  Homiššáková Adela
7. Homoly Nikola
8. Krážeľová Dorota
9. Matušková Lenka
10.Meričková Laura
11.Miháliková Liana
12.Prevozňáková Tamara
13.Raffačová Laura
14.Smorada Marko
15.Tančáková Mia
16.Uličná Aneta
17.Vargová Liliana
18.Végso Vivien
19.Vu Thi Thu Kim
20.Weisenpacher Vanesa
21.Zeleňáková Ester


USDS DVK
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Mgr. Mária Kažová
Utorok: 16:00 – 17:15
Štvrtok: 16:00 - 17:00
Prvý tréning: 17.9. 2019

1.  Begalová Nela
2.  Bindasová Bianka
3.  Bramuková Karolína

4.  Čisláková Alexandra
5.  Drabová Thea
6.  Dudášová Lea
7.  Ďorková Ema
8.  Farkašová Alexandra
9.  Hrabovská Ela
10.Hruščáková Denisa
11.Krankusová Kristína
12.Kudláčová Nicolette
13.Longauerová Ema
14.Macková Veronika
15.Popovičová Karolína
16.Porubčinová Linda
17.Reľovský Marcus
18.Sovová Martina
19.Školníková Natália
20.Takáčová Daniela
21.Zemánová Rebeka

DVK1
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Mgr. Mária Kažová
Utorok: 18:00 – 19:00
Štvrtok: 16:30 - 17:30
Prvý tréning: 17.9. 2019

1. Bačová Alžbeta
2. Balážová Sarah
3. Baníková Emma
4. Čižmár Radoslav
5. Dešková Daniela
6. Dluhošová Emma
7. Dluhošová Nela
8. Grantová Michelle
9. Grešová Kiara
10.Hajdučeková Yamina
11.Hapštáková Simona
12.Hrabovská Viktória
13.Hurný Tadeáš
14.Kakuloš Filip
15.Kalincs Daniel
16.Kocanová Alexandra
17.Kollár Patrik
18.Kondášová Sofia
19.Kudlovská Karolína
20.Ondo - Eštok Martin
21.Palušáková Nina Karin
22.Petrovčíková Lucia
23.Pillárová Emma
24. Richterová Ema
25.Ryšková Anna
26.Šoltésová Liana
27.Vargovčáková Nina
28.Váhovský Simon
29.Verbická Katarína
30.Veselovská Ella

DVK2
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Mgr. Michaela Matisová
Pondelok: 16:15 – 17:15
Streda: 16:15 - 17:15
Prvý tréning: 16.9. 2019

1.  Bartók Ivan
2.  Havrišová Adriána
3.  Horenská Emma
4.  Horňáková Dominika
5.  Hricová Eva
6.  Hutyrová Laura
7.  Hužvík Leonard
8.  Hybben Dávid
9.  Illésová Sofia
10.Kacvinská Zuzana
11.Kalyniuk Tymofii
12.Kašubová Lilien
13.Katočová Romana
14.Kišiday Samuel
15.Komárová Barbora
16.Komárová Kristína
17.Kozaková Nina
18.Matfiaková Nela
19.Onušková Zoja
20.Petrášová Elisa
21.Raganová Ela
22.Solár Kristián
23.Sopková Flavia
24.Szilagyiová Lívia
25.Szilagyiová Vanesa
26.Štec Andrej
27.Tkáčová Juliana
28.Tomášová Valentínka
29.Vargová Eliška
30.Volchenko Mirra

DVK3
Miesto: KS Jazero, Spišské nám. 1
Tréner: Michaela Zemánová
Utorok: 15:00 – 16:00
Štvrtok: 16:30 - 17:30
Prvý tréning: 17.9. 2019

1. Kiss Ema
2. Kovalčíková Rebeka
3. Mužíková Radka
4. Pietraszeková Viktória
5. Pravdová Nela

DVK4
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Mgr. Michaela Matisová
Utorok: 15:30 – 16:30
Štvrtok: 17:00 - 18:00
Prvý tréning: 1.10. 2019


1.  Baková Zara
2.  Bajerovská Elza - Viktória
3.  Ciburová Katarína
4.  Čižmár Slavomír
5.  Hegeduš Tomáš
6.  Lešková Sofia
7.  Longauerová Nela
8.  Mullerová Tamara
9.  Samoši Nina
 


USDS JVK A
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 17:00 - 18:15, Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Streda: 17:30 – 19:00, párny týždeň, Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Piatok: 16:30 - 18:00, nepárny týždeň, SKC Jedlíková
Kvôli tréningom na Majstrovstvá sveta bude prvá hodina 25.9. 2019.

1.  Alulema Alison
2.  Bálintová Sofia
3.  Broniševská Alexia
4.  Cimbová Viktória
5.  Dvoráková Dáša
6.  Fojtíková Ema
7.  Gachal Oliver
8.  Harčárová Štefánia
9.  Hodolič Adam
10.Huňadyová Katarína
11.Hybbenová Nicol
12.Ištvánová Daniela
13.Kadelová Lívia
14.Kadelová Silvia
15.Kažová Viktória
16.Kopkášová Viktória
17.Lebedová Liliana
18.Lengyelová Katarína
19.Lorinc Isabell
20.Lukáč Patrik
21.Palenčárová Laura
22.Slavkovská Daniela
23.Školníková Katarína
24.Válentová Alexandra

USDS JVK B
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 15:30 - 17:00
Streda: 15:30 – 16:30
Kvôli tréningom na Majstrovstvá sveta bude prvá hodina 25.9. 2019.

1.  Čuriová Veronika
2.  Dučáková Diana
3.  Dvoráková Nina
4.  Grapová Zuzana
5.  Hajduková Karolína
6.  Hausová Alžbeta
7.  Kišidajová Monika
8.  Kondášová Alexandra
9.  Kordovánová Gabriela
10.Kruželáková Ela
11.Lengyelová Lenka
12.Lyisiová Patrícia
13.Marhefková Nina Zuzana
14.Matisová Laura
15.Miklošová Ivana
16.Ogáryová Andrea
17.Oroszová Karin
18.Poláková Tereza
19.Rešteiová Nina
20.Rosenbergová Nela
21.Sakmáryová Natália
22.Sarossyová Simona
23.Semanová Marianna
24.Stolárová Viktória
25.Takáčová Simona
26.Timková Diana
27.Vrba Adam

JVK 1
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Michaela Zemánová
Utorok: 16:30 - 17:30
Štvrtok: 18:00 – 19:00
Prvý tréning: 17.9. 2019

1.  Adamčová Gabriela
2.  Balogová Daniela
3.  Beliová Tamara
4.  Brziaková Lujza
5.  Čisláková Michaela
6.  Dianová Daniela
7.  Dzurilová Emma
8.  Ficeriová Zuzana
9.  Fojtíková Vanessa
10.Gordoňová Timea
11.Hrehová Diana
12. Judová Simona
13.Kočišová Nina
14.Kolesárová Sophia
15.Lifková Lenka
16.Matfiaková Katarína
17.Milá Marianna
18.Nikitínska Sára
19.Patakiová Patrícia
20.Sedláková Laura
21.Sesztáková Natália
22.Szubalyová Natália
23.Szubalyová Patrícia
24.Školníková Tamara
25.Šubovičová Sofia
26.Trebuňová Nina
27.Vargová Viktória

JVK 2
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Bronislava Pokorná
Utorok: 18:30 - 19:30
Štvrtok: 15:00 - 16:00
Prvý tréning: 17.9. 2019

1.  Bukatová Viktória
2.  Csurillová Sofia
3.  Fedurcová Viktória
4.  Forray Rebeca
5.  Frigová Sofia
6.  Gachal Andrea
7.  Hegedušová Laura
8.  Jančaryová Kristína
9.  Kolarčíková Lenka
10.Kolárová Karolína
11.Krištová Alexandra
12.Laurovová Natália
13.Macková Nina
14.Móderová Júlia
15.Rottiersová Ema
16.Siksa Jakub
17.Snisčáková Nikola
18.Šimková Alexandra
19.Valko Pavol
20.Vangorová Tamara
21.Verbická Kristína
22.Višňovská Simona

JVK 3
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Mgr. Michaela Matisová
Pondelok: 18:00 - 19:00
Streda: 18:00 – 19:00
Prvý tréning: 16.9. 2019

1.  Ancinová Ivana
2.  Andorová Edita
3.  Bohňáková Veronika
4.  Borovská Patrícia
5.  Cabanová Kristína
6.  Cvajnová Evelin
7.  Čapová Diana
8.  Čírová Daniela
9.  Dlugošová Nicol
10.Dolná Flávia
11.Dragunová Katarína
12.Fedorová Radka
13.Gomonaiová Dominika
14.Kavková Koleta
15.Kokindová Sára
16.Kollárová Tamara
17.Kovaľová Sofia
18.Kubiková Ayelin
19. Lehotská Paulína
20.Liberková Ema
21.Malegová Patrícia
22.Matová Miroslava
23.Pavurová Sára
24.Pitoňáková Terézia
25.Práščáková Lesana
26.Sopková Zuzana
27.Spišiaková Gréta
28.Štirbanová Natália
29.Tokarčíková Michaela
30.Tomajková Veronika
31.Tomčová Liana
32.Tormová Tamara
33.Valkovská Sophie
34.Zummerová Alexandra
 USDS HVK
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 17:45 - 19:00, Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Streda: 17:30 – 19:00, nepárny týždeň, Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Piatok: 16:30 - 18:00, párny týždeň, SKC Jedlíková
Kvôli tréningom na Majstrovstvá sveta bude prvá hodina 25.9. 2019.


1. Dobranská Hana
2. Gregová Tamara
3. Fedorová Ema
4. Konečná Alžbeta
5. Kovalčíková Natália
6. Majcherová Sofia
7. Melišová Miriam
8. Palenčárová Ema
9. Lukáč Tomáš
10.Matisová Michaela
11.Pokorná Bronislava
12.Tamášová Tímea
13.Zemánová Michaela
14.Hušek Ľubomír
15.Drábová Paula
16.Hojsáková Adriana
17.Korinková Radka
18.Nagyová - Salóciová Diana
19.Stankovičová Miroslava
20.Varga Ondrej
21.Zinková Alexa

HVK 1
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Michaela Zemánová a Bronislava Pokorná
Streda: 19:00 - 20:00
Štvrtok: 17:30 – 18:30
Kvôli tréningom na Majstrovstvá sveta bude prvá hodina 25.9. 2019.


1. Vasiľová Veronika
2. Karnižová Ester
3. Beneová Barbora
4. Feketeová Tamara
5. Čižmarová Klaudia
6. Rovňáková veronika
7. Vincensová Ema
8. Adamčová Nicol
9. Bertová Kristína
10.Hromá Sára
11.Kantoráková Soňa
12.Liptáková Veronika
13.Lukášová Viktória
14.Petrušová Linda
15.Sopira Adrián
16.Sekeráková Natália
17.Lukáčová Dominika
18.Ryšková Emma

 

 

FOTOGALÉRIA