TANEČNÉ TRIEDY

ÚVODNÉ INFO:

PLATBU ŠKOLNÉHO  REALIZUJTE prevodom na č.ú.: IBAN SK7311000000002926895038
Variabilný symbol :rodné číslo dieťaťa
Do poznámky prosím uviesť meno dieťaťa a skupinu, ktorú navštevuje!
alebo v hotovosti v kancelárii USDS u Mgr. Janky Jánošíkovej.

Základné vybavenie na tréning : športová obuv (cvičky), športové oblečenie- tričko,tepláky/legíny/,bunda a pitný režim!!


Na 1. tréningu bude krátke rodičovské stretnutie, kde je nutná účasť rodičov. Neplatí pre skupiny HVK a dospelákov.
Prípadné nejasnosti alebo zmeny v zadelení riešte telefonicky na t.č. 0905 568 652.

Kvôli prebiehajúcim zápisom zoznamy ešte nie sú úplné!

Vzhľadom k veľkému počtu prihlásených záujemcov sa na prvých hodinách uskutoční ďalšie prerozdelenie v skupinách, v ktorých počty presahujú 26 členov.

MINI KIDS 2 
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Bc. Michaela Matisová
Pondelok: 17:30 – 18:15
Streda: 17:30 – 18:15
Prvý tréning: 19.9. 2018

1. Brennérová Kristína
2. Buksárová Sofia
3. Csimanová Emma
4. Čarný Kristián
5. Engler Filip
6. Hegeduš Tomáš
7. Homoly Nikola
8. Hreha Alex
9. Chovan Damián
10. Jurčeková Nina
11.Kizaková Natália
12. Krištof Vratislav
13. Maďarčíková Karolína
14. Miháliková Liana
15. Petrušová Ela
16. Skladaná Lea
17. Smorada Marko
18. Tekeliová Marína
19. Uličná Aneta
20. Vargová Eliška
21.Zagibová Nina

MINI KIDS 1
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Mgr. Mária Kažová
Utorok: 17:15 – 18:00
Štvrtok: 17:30 – 18:30
Prvý tréning: 18.9. 2018

1.  Andóová Laura Zara
2.  Bartková Nina
3.  Bindová Leonie
4.  Grešová Kiara
5.  Halász Klaudia
6.  Hrabovská Viktória
7. Kalyniuk Tymofii
8. Kondášová Sofia
9. Maková Alexandra
10.Marcinko Chiara
11.Matušková Lenka
12.Meričková Laura
13.Pillárová Emma
14.Prevozňáková Tamara
15.Styrčáková Julia
16.Szalontaiová Selina
17.Vargová Liliana
18.Veselovská Ella
19.Végso Vivien
20.Víznerová Katarína

A5
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Mgr. Mária Kažová
Utorok: 16:00 – 17:15
Štvrtok: 16:00 - 17:30
Piatok: 16:30 – 17:30
Prvý tréning: 18.9. 2018
1.  Čisláková Alexandra
2.  Drabová Thea
3.  Popovičová Karolína
4.  Porubčinová Linda
5.  Sovová Martina
6.  Takáčová Daniela

USDS DVK
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Mgr. Mária Kažová
Utorok: 16:00 – 17:15
Štvrtok: 16:00 - 17:30
Prvý tréning: 18.9. 2018

1.  Begalová Nela
2.  Behrend Lívía Anne

3.  Bindasová Bianka
4.  Bramuková Karolína
5.  Ďorková Ema
6.  Farkašová Alexandra
7.  Hrabovská Ela
8.  Hruščáková Denisa
9  .Longauerová Ema
10.Reľovský Marcus
11.Zemánová Rebeka

DVK1
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Mgr. Mária Kažová
Utorok: 18:00 – 19:00
Štvrtok: 16:00 - 17:30
Prvý tréning: 18.9. 2018

1.  Alulema Alison
2.  Brziaková Lujza
3.  Dešková Daniela
4.  Dluhošová Emma
5.  Dučaková Diana
6.  Forrai Filip
7.  Grantová Michelle
8.  Hajdučeková Yamina
9.  Hapštáková Simona
10.  Hopko Martin
11.Hurný Tadeáš
12.Jalčová Alexandra
13.Kovaľová Sofia
14.Krištová Alexandra
15.Kudláčová Nicolette
16.Macková Nina
17.Macková Veronika
18.Nižníková Tamara
19.Onušková Zoja
20.Samoši Nina
21.Šoltésová Liana
22.Tatarka Samuel
23.Trebuňová Nina
24.Zamrijová Laura

DVK2
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum)
Tréner: Bc. Michaela Matisová
Utorok: 17:30 – 18:30
Štvrtok: 18:00 - 19:00
Prvý tréning: 18.9. 2018

1.  Balážová Sarah
2.  Balogová Lara
3.  Ciburová Katarína
4.  Daradyová Alžbeta
5.  Dovhalecová Kristína
6.  Drabiková Adela
7.  Drábiková Simona
8.  Dudášová Lea
9.  Kakuloš Filip
10.  Kalinacs Daniel
11.Kmecová Karolína
12.Kocanová Alexandra
13.Kolimečkov Nina
14.Komárová Nela
15.Krankusová Kristína
16.Kudlovská Karolína
17.Lešková Sofia
18.Longauerová Nela
19.Matfiaková Nela
20.Mercinery Louisemary
21.Ondo-Eštok Martin
22.Petrovčiková Lucia
23.Richterová Ema
24.Richterová Viktória
25.Ryšková Anna
26.Suraničová Klaudia
27.Szuballyová Patrícia
28.Váhovský Simon
29.Vargovčáková Nina
30.Záhorská Eliška


DVK3
Miesto: KS Jazero, Spišské nám. 1
Tréner: Michaela Zemánová
Utorok: 15:30 – 16:30
Štvrtok: 15:30 - 16:30
Prvý tréning: 18.9. 2018

 1. Čižmár Radoslav
2. Čižmár Slavko
3. Kiss Ema
4. Kovalčíková Rebeka
5. Kozák Daniel
6. Obšitošová Rebeka
7. Palušáková Nina Karin
8. Pietraszeková Viktória
9. Rosenbergová Nela
10. Sopková Zuzana


A3
  Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 17:00 - 18:00
Streda: 15:30 – 17:00
Piatok: 17:30 - 18:30


1.  Gregová Tamara (USDS JVK A)
2.  Hodolič Adam (USDS JVK A)
3.  Hušek Ľubomír (USDS JVK A)
4.  Ištvánová Daniela (USDS JVK A)
5.  Kažová Viktória (USDS JVK A)
6. Slavkovská Daniela (USDS JVK A)


A4
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 17:00 - 18:00
Streda: 15:30 – 17:00
Štvrtok: 16:30 - 17:30

1.  Cimbová Viktória (USDS JVK A)
 2. Huňadyová Katarína Rita (USDS JVK A)
3.  Hybbenová Nicol (USDS JVK A)
4.  Lebedová Liliana (USDS JVK A)
5.  Lorinc Isabell (USDS JVK A)
6.  Lukáč Patrik (USDS JVK A)
7.  Kadelová Lívia (USDS JVK A)
 

USDS JVK A
 Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 17:00 - 18:00
Streda: 15:30 – 17:00
Kvôli tréningom na Majstrovstvá sveta bude prvá hodina 1.10. 2018.

1.  Bálintová Sofia
2.  Dvoráková Dáša
3.  Kadelová Silvia
4.  Kopkášová Viktória
5.  Lengyelová Katarína
6.  Palenčárová Laura
7.  Školníková Katarína
 
 


USDS JVK B
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 15:30 - 17:00
Streda: 17:00 – 18:00
Kvôli tréningom na Majstrovstvá sveta bude prvá hodina 1.10. 2018.

1.  Broniševská Alexia
2.  Cigánová Claudia
3.  Čuriová Veronika
4.  Dzúrová Radoslava
5.  Fojtíková Ema
6.  Gachal Oliver
7.  Hajduková Karolína
8.  Harčárová Štefánia
9.  Hausová Alžbeta
10.Jakabová Veronika
11.Jarušinská Daniela
12.Jonášová Sandra
13.Katunská Karin
14.Kováčová Nina
15.Lengyelová Lenka
16.Liysiová Patrícia
17.Marhefková Nina Zuzana
18.Matisová Laura
19.Ogáryová Andrea
20.Oroszová Karin
21.Semanová Marianna
22.Stolárová Viktória
23.Šarossyová Simona
24.Válentová Alexandra
25.Vrba Adam


JVK 1A
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Michaela Zemánová
Pondelok: 16:00 - 17:00
Streda: 16:30 – 17:30
Prvý tréning: 17.9. 2018

1.  Adamčová Gabriela
2.  Beliová Tamara
3.  Bodnárová Ema
4.  Čisláková Michaela
5.  Dianová Daniela
6.  Feketeová Tamara
7.  Ficeriová Zuzana
8.  Fojtíková Vanessa
9.  Gordoňová Timea
10.Júdová Simona
11.Kišidajová Monika
12.Kolesárová Sophia
13.Kruželáková Ella
14.Lifková Lenka
15.Matfiaková Katarína
16.Mercinery Cynthia
17.Milá Marianna
18.Murinová Emma
19.Rešteiová Nina
20.Rovňáková Veronika
21.Sedláková Laura
22.Sekeráková Natália
23.Sesztáková Natália
24.Šubovičová Sofia
25.Takáčová Simona
26.Valko Pavol
27.Vincensová Ema


JVK 1B
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Bronislava Pokorná
Utorok: 18:30 - 19:30
Piatok: 15:30 - 16:30
Prvý tréning: 18.9. 2018

1.  Beneová Barbora
2.  Dvoráková Nina
3.  Fedurcová Viktória
4.  Gachal Andrea
5.  Grappová Zuzana
6.  Hegedušová Laura
7.  Kolárová Karolína
8.  Kondášová Alexandra
9.  Masaryková Lara
10.  Móderová Júlia
11.  Pezlárová Katarína
12.Polláková Tereza
13.Rottiersová Ema
14.Sakmáryová Natália
15.Ščecinová Karin
16.Taškovičová Sandra
17.Vangorová Tamara
18.Verbická KristínaJVK 2
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Bc. Michaela Matisová
Pondelok: 18:15 - 19:15
Streda: 18:15 – 19:15
Prvý tréning: 19.9. 2018

1.  Bačová Alžbeta
2.  Csurillová Sofia
3.  Dobos Altira
4.  Dzurillová Emma
5.  Faza Ahmad Zay
6.  Gruberová Claudia
7.  Hovanová Veronika
8.  Karnižová Ester
9.  Karnižová Nela
10.  Karnižová Tea
11.  Kočišová Lea
12.  Kočišová Nina
13.Kollárčiková Lenka
14.Laurovová Natália
15.Lešková Slávka
16.Miklošová Ivana
17.Nikitinská Sára
18.Ninačová Zuzana
19.Sniščáková Natália
20.Szuballyová Natália
21.Šimková Alexandra
22.Školníková Tamara
23.Trebuňová Jana
24.Vargová Viktória
25.Vízner Peter

A1
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 17:00 - 18:00
Streda: 18:00 – 19:30
Piatok: 16:30 - 17:30

1.  Drabová Paula (USDS HVK)
2.  Hojsáková Adriana (USDS HVK)
3.  Korinková Radka (USDS HVK)
4.  Nagyová - Salóciová Diana (USDS HVK)
5.  Stankovičová Miroslava (USDS HVK )
6.  Varga Ondrej (USDS HVK )
7.  Zinková Alexa (USDS HVK)


A2
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 17:00 - 18:00
Streda: 18:00 – 19:30
Štvrtok: 17:30 - 18:30

1.  Lukáč Tomáš (USDS HVK)
2.  Matisová Michaela
3.  Pokorná Bronislava (USDS HVK)
4.  Tamášová Timea (USDS HVK)
5.  Zemánová Michaela (USDS HVK)


USDS HVK
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 17:00 - 18:00
Streda: 18:00 – 19:30
Kvôli tréningom na Majstrovstvá sveta bude prvá hodina 1.10.2018.

1.  Dobranská Hana
2.  Duždová Júlia
3.  Fedorová Ema
4.  Konečná Alžbeta
5.  Kovalčíková Natália
6.  Majcherová Sofia
7.  Melišová - Čugová Miriam
8.  Nagyová Martina
9.  Palenčárová Ema
10.Trnková Terézia
11.Bindová SalomeHVK 1
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Pondelok: 18:00 - 19:30
Streda: 17:00 – 18:00
Kvôli tréningom na Majstrovstvá sveta bude prvá hodina 1.10.2018.

1.  Adamčová Nicol
2.  Bertová Kristína
3.  Drábik Tomáš
4.  Fuszeková Simona
5.  Gregová Alena
6.  Hajasová Mária
7.  Hromá Sára Mária
8.  Chromiaková Tara
9.  Kantoráková Soňa
10.Kašková Laura
11.Kmecová Patrícia
12.Kolesárová Alexandra
13.Kordovánová Gabriela
14.Liptáková Veronika
15.Lukášová Viktória
16.Malinovská Viktória
17.Petrušová Linda
18.Slepčíková Sidónia
19.Sopira Andrej
20.Timková Diana
21.Titková Zuzana
22.Urmacherová Barbora
23.Vašková Kristína
24.Volenticsová Diana


Dospeláci
Miesto: UNOSTAR DANCE STUDIO, Masarykova 2 (Jumbo centrum) 
Tréner: Ing.Andrea Hybbenová, Dis.art
Štvrtok: 19:30 - 20:30
Prvý tréning: 4.10.2018

1.  Dluhošová Stanislava
2.  Drabová Jaroslava
3.  Dušinský Jaroslav
4.  Forraiová Monika
5.  Horvathová Martina
6.  Hrabovský Viktor
7.  Huňadyová Rita
8.  Chromiaková Eva
9.  Jánošíková Janka
10.Kadelová Silvia
11.Matisová Irena
12.Maťašová Katarína
13.Papcun Monika
14.Siksová Zuzana
15.Školníková Petronela
16.Tereščíková Ingrid
17. Tirpáková Zuzana
18.Vašková Marcela 

  
 

 

 

FOTOGALÉRIA